सूचना तथा समाचार

निर्देशन दिने सम्वन्धमा

होम क्वारेन्टाईनमा सुरक्षित बस्न निर्देशन दिने सम्वन्धमा ।

दस्तावेज: 

अत्यन्त जरुरी सुचना!!

अत्यन्त जरुरी सुचना!!

दस्तावेज: 

सुचना!! सुचना!! सुचना!!

सुपरीवेक्षक र गणक सेवा करारमा लिने सम्बन्धि सुचना।।

दस्तावेज: 

सुची दर्ता गर्ने सम्बन्धमा ।

सुची दर्ता गर्ने सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सुचना!!

एम.आई.एस अपरेटर तथा फिल्ड साहयक पदको लागि अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सुचना!!

दस्तावेज: 

सिप परिक्षण तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धि सूचना!!

एम आइ एस अपरेटर तथा फिल्ड सहायक पदको लागि सिप परिक्षण तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धि  सूचना!!

दस्तावेज: 

सुचना!!! सुचना!!

नेपाल "संविधान दिवस" २०७६ को उपलक्ष्यमा  खुल्ला गाउँपालिका स्तरीय कविता वाचन प्रतियोगिता!!

दस्तावेज: 

सुचना !! सुचना !! सुचना!!

गीत लेखन तथा रेकर्डिङ गर्ने सम्बन्धी सुचना ।

दस्तावेज: 

सुचना!! सुचना!!

दस्तावेज: 

Pages