FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व २०८०/०८१ को बजेट तथा कार्यक्रम

८०/८१ 06/25/2023 - 22:30 PDF icon budget8081

आ.व. २०७९/०८० को बजेट अनुमान ।

७९-८० 07/25/2022 - 00:00

आ.व. २०७८/०७९ को बजेट तथा कार्यक्रम ।

७७/७८ 07/11/2021 - 14:35 PDF icon budget 207879

आ.व. २०७७/०७८ बजेट तथा कार्यक्रम।

७७/७८ 06/25/2020 - 10:30 PDF icon २०७७/०७८ बजेट तथा कार्यक्रम

आ.व. २०७६/०७७ को बजेट तथा कार्याक्रम

७६/७७ 07/31/2019 - 00:00 PDF icon बजेट तथा कार्यक्रम

आ.व. २०७६/०७७ को वार्षिक निति, कार्यक्रम तथा बजेट

७६/७७ 07/31/2019 - 00:00 PDF icon वार्षिक निति, कार्यक्रम तथा बजेट

आ.व. २०७५/७६ को चालु खर्च तर्फको प्रशासनिक खर्चको विवरण/ वित्तिय समानिकरण

७५/७६ 05/21/2019 - 12:41 PDF icon yojana1.pdf

आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट

७५/७६ 06/25/2018 - 17:37 PDF icon आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट