सामाजिक सुरक्षा

सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहिहरुको विवरण

माप्य दुधकोशी गाउँपालिका  भित्रको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहिहरु विवरण हेर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।

सामाजिक सुरक्षा कार्याक्रम

लाग्ने समय: 

प्रमाण पुगेमा सोही दिन ।

जिम्मेवार अधिकारी: 

वडा अध्यक्ष

सेवा दिने कार्यालय: 

वडा कार्यालय

सेवा शुल्क: 

निःशुल्क

आवश्यक कागजातहरु: 

दस्तावेज: