सूचना तथा समाचार

सुचना गरिएको वारे ।।

श्री वडा कार्यालय सवै । सुचना गरिएको वारे ।

दस्तावेज: 

सुचना!! मेलमिलापकर्ता सुचिकृत हुने सम्वन्धि सुचना

सुचना!! मेलमिलापकर्ता सुचिकृत हुने सम्वन्धि सुचना।

दस्तावेज: 

सुचना!!! सुचना!!!

यस माप्य दुधकोशी गाउँपालिका वडा नं. ४ र वडा नं. ५ मा पर्ने सेती आहाल अमरास धकमलुङ आईतवारे सडक मनसुनवाट क्षति हुन सक्ने सम्भावना भएकोले यस सडक आक्शमिक सेवाको लागि मात्र प्रयोग गर्न र ट्रयाकटर आवत जावत रोक्नुहुन आदेशानुसार अनुरोध छ।

दस्तावेज: