FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

रोजगार सहायक पदको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सुचि तथा परिक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी सुचना!!

रोजगार सहायक पदको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सुचि तथा परिक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी सुचना!!

सामुदायिक विद्यालय/संस्थाहरुमा आर्थिक लेखा परिक्षण गर्ने सम्बन्धमा ।

सामुदायिक विद्यालय/संस्थाहरुमा आर्थिक लेखा परिक्षण  गर्ने सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

निर्वाचन खर्च विवरण पेश गर्ने र नगर्ने उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाश गरिएको सुचना ।

निर्वाचन आयोग नेपालको मिति २०७९/०५/१४ को निर्णय अनुसार स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन, २०७९ को गाउँ कार्यपालिकाको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिई निर्वाचित  वा पराजित भई निर्वाचन खर्च विवरण पेश गरेको वा नगरेको र खर्च सार्वजनिक गर्ने  उम्मेदवारहरुको नामावली ।

दस्तावेज: