FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

करारमा कर्मचारी पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

करारमा कर्मचारी पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

दस्तावेज: 

आशय पत्र।

आशय पत्र ।

दस्तावेज: 

रोजगार सहायकको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना ।

रोजगार सहायकको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना ।