ग्यालरी

कृषि विकास बैंक माप्य दुधकोशी गाउँपालिका शाखाको  गाउँपालिका अध्यक्ष श्री बुद्धिकिरण राई ज्यू बाट उद्घाटन सु-सम्पन्न ।

मिति: 05/06/2019 - 14:12
कृषि विकास बैंक माप्य दुधकोशी गाउँपालिका शाखाको उद्घाटन ।

माप्य दुधकोशी गाँउपालिकाको सम्मानित दोस्रो गाउँ सभाको समउद्घाटन पानसमा बत्ति बाल्दै अध्यक्ष ज्यू । 

मिति: 06/26/2018 - 12:03
दोस्रो गाउँ सभाको समउद्घाटन

Pages