सूचना तथा समाचार

कर्मचारी आवश्यकता सम्वन्धी सुचना!!

कर्मचारी आवश्यकता सम्वन्धी सुचना!! प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७/०६/१४

सुचना गरिएको वारे ।।

श्री वडा कार्यालय सवै । सुचना गरिएको वारे ।

दस्तावेज: 

सुचना!! मेलमिलापकर्ता सुचिकृत हुने सम्वन्धि सुचना

सुचना!! मेलमिलापकर्ता सुचिकृत हुने सम्वन्धि सुचना।

दस्तावेज: 

सुचना!!! सुचना!!!

यस माप्य दुधकोशी गाउँपालिका वडा नं. ४ र वडा नं. ५ मा पर्ने सेती आहाल अमरास धकमलुङ आईतवारे सडक मनसुनवाट क्षति हुन सक्ने सम्भावना भएकोले यस सडक आक्शमिक सेवाको लागि मात्र प्रयोग गर्न र ट्रयाकटर आवत जावत रोक्नुहुन आदेशानुसार अनुरोध छ।

दस्तावेज: 

सुचना!! सुचना!!

 

मिति २०७७/०३/१० गते सम्माननिय छैठौं गाउँसभावाट भएको निर्णयानुसार यस माप्य दुधकोशी गाउँपालिकाको मुख्य सडकको केन्द्र विन्दु देखि १० मिटर दाँया वाँया कुनै पनि किसिमको भौतिक संरचना निर्माण नगर्नु हुन यस सुचना प्रकाशन गरिएको छ।

दस्तावेज: 

निर्देशन दिने सम्वन्धमा

होम क्वारेन्टाईनमा सुरक्षित बस्न निर्देशन दिने सम्वन्धमा ।

दस्तावेज: 

अत्यन्त जरुरी सुचना!!

अत्यन्त जरुरी सुचना!!

दस्तावेज: 

सुचना!! सुचना!! सुचना!!

सुपरीवेक्षक र गणक सेवा करारमा लिने सम्बन्धि सुचना।।

दस्तावेज: 

सुची दर्ता गर्ने सम्बन्धमा ।

सुची दर्ता गर्ने सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सुचना!!

एम.आई.एस अपरेटर तथा फिल्ड साहयक पदको लागि अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सुचना!!

दस्तावेज: 

Pages