FAQs Complain Problems

७७/७८

आ.व. २०७८/०७९ को बजेट तथा कार्यक्रम ।

माप्य दुधकोसी गाउँपालिकाको आ.व. २०७८/०७९ को बजेट तथा कार्यक्रम।

दस्तावेज: 

भुक्तानी बन्द सम्बन्धि सुचना !!

आ.व. २०७७/०७८ को भुक्तानी बन्द सम्बन्धी सुचना।।

गैह्र सरकारी संघ संस्थाहरुलाई सुचना।

यस गाउँपालिकामा कार्यक्रम संचालन गर्नु हुने गैह्र सरकारी संघ संस्थाहरुलाई सुचना।

दस्तावेज: